fbpx

Privat

Företag

Mr.T LOGO

Mr.T Fönsterputs och städ avtalsvillkor

Mr.T Fönsterputs och städ AB , org.nr 5592441-6118 (”Mr.T service”) tillhandahåller hushållsnära tjänster bestående i exempelvis städning och andra tjänster för hemmet (”Tjänsterna”) till fysiska och juridiska personer (”Kunderna”).

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan mr.T service och Kund som har tecknat ett abonnemang hos mr.t service och därvid gjort en beställning av en eller flera Tjänster som mr.t service löpande utför för Kundens räkning (”Beställningen”). Beställning görs via www.mrtservice.se (”Webbplatsen”), telefonsamtal eller hembesök.

Villkoren i samband med att Beställningen undertecknas utgör de fullständiga villkoren för mrtservice som tillhandahåller tjänsterna till kunden (”Avtalet”). Om det finns konflikter relaterade till dessa Villkor och Ordern (inklusive eventuella bilagor), kommer Ordern (inklusive eventuella bilagor) att ha företräde.

Mr.t service och Kunden benämns var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Dessa Villkor träder i kraft från och med 7 januari 2023 för befintliga Kunder som har tecknat ett abonnemang.

När Mr.T utför tjänster till en kund måste Mr.T uppfylla de kriterier som anges i avtalet. Mr.T har en kunnig personal som är kvalificerad att utföra de tjänster som anges i Kundens förfrågan.

Om Parterna har kommit överens om att Tjänsterna ska utföras vid en angiven tidpunkt (”Servicetid”) kan MRT:s ordinarie personal inte utföra Tjänsterna på grund av ett hinder utanför MRT:s kontroll, såsom plötslig sjukdom, MRT förbehåller sig rätten att ha en ersättare utföra Åtgärderna vid det aktuella Servicetillfället. Om detta inte är möjligt, kontakta MRT.

MRT har rätt att i utbildningssyfte låta annan personal utöver ordinarie personal delta vid ett eller flera Tjänstetillfällen.

Tack för att du valde oss!

Offertförfrågan

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Privat

Företag